Priloga VIII – Instrumet za tržaško prosto pristanišče